De dichters zijn expressie

De dichters zijn de expressie van de mens. Alles wat er tussen ons heerst waaraan wij zelf niet altijd de juiste woorden of emotie kunnen koppelen, omdat niet alles te vertalen is. Daarvoor zijn de dichters er. Middels kunst weergeven ze de expressie van de mens.

De dichterskunst

Ken je het gevoel van een sfeer die aanwezig is?  Een sfeer die er tussen de mensen is? Of wanneer mensen samenkomen en elkaars meningen worden versterkt in een gevoel in plaats van in woorden? Dat de gezamenlijkheid wordt versterkt door een gedeelde emotie? Grote kans dat je toen, op z’on moment, een dichter hebt ontmoet.

Als ze zichzelf zouden moeten uitleggen, grijpen ze naar iets wat men wellicht wel kan begrijpen. De dichters zijn iets wat wij niet zien, maar waarvan we wel weten dat het er is. Ze ontstaan door de verbinding tussen dat wat er is en dat wat nog komen gaat. Als je het heel plat slaat, kan je hun bestaan vergelijken met het internet; het is er en als je het juiste apparaat hebt, kan je het zien en er iets aan toevoegen. Internet is alleen gecreëerd door de mens en De Dichters door het universum. Met als doel om de mensheid door tijd en ruimte heen met elkaar te verbinden.

De geschiedenis van de dichters

Het verhaal van de dichters heeft geen begin en geen eind. Ze leven onafhankelijk van de tijd of ruimte. Ze kunnen voor ons gister in de Middeleeuwen zijn en morgen in onze verre toekomst. Dit betekent niet dat ze de toekomst kunnen voorspellen, ze zijn afhankelijk van dat wat er is gebeurd of nog moet gebeuren. Met iedere keuze die wordt gemaakt, is de toekomst waarin zij zich bevinden anders en is het verleden herschreven. Ze zijn er dus altijd al geweest en zullen er altijd zijn. Het enige wat ze kunnen doen is aanwezig zijn door het samenkomen van meningen. Meningen en gevoelens die er tussen de mensen heersen. Het is aan hen om die gedeelde emotie te vertalen naar de wereld van mensen. Zodat mensen worden geconfronteerd en geïnspireerd in alles wat wij zijn.

De dichters en hun toekomst

De dichters zijn de expressie van de mens. Alles wat er tussen ons heerst waaraan wij zelf niet altijd de juiste woorden of emotie kunnen koppelen, omdat niet alles te vertalen is. Daarvoor zijn de dichters er. Geweest, nu en in de toekomst.

De dichters zijn niet met, onder of bij ons.

Ze zijn tussen ons.